Fotografi historike të qytetit të Shkodrës të realizuara me mjeshtëri nga fotografët më të mëdhenj shkodranë te kohës përgjatë viteve 1890 – 1930, fotografi që pasqyrojnë realitetin e kohës