Anulohet tenderi për ndërtimin e autostradës Milot -Fier

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë ka anuluar tenderin për projektimin dhe ndertimin e rrugës Milot -Fier.

Vendimi është marrë pak ditë më parë dhe është botuar në faqen e Agjencisë së Prokurimeve Publike.

Projekti me vlerë 1.18 miliard dollar është anuluar me arsyetimin se oferta e paraqitur nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentacionin e tenderit.