Ju duket i drejtë vendimi për të ndaluar grumbullimet me mbi 10 persona, dasmat, varrimet e mbledhjet partiake

> Po > Jo >Nuk e di