Ka nisur puna për rikonstruksionin e dy rrugëve të reja në qytetin e Shkodrës. Në zonën që njihet me emrin Mahalla e re , kanë nisur punimet në rrugën Besa shqiptare dhe Rrugën e Paqes.


Investimi bëhet i mundur nga të ardhurat e Bashkisë së Shkodrës, me një vlerë 18 milion lekë. Zona ku ka nisur puna, është një zonë ku nuk është investuar prej 30 vitesh dhe ndërhyrja ka qenë mëse e domosdoshme.


Punimet e fazës së parë të projektit, parashikojnë ndërhyrje në infrastrukturën mbitokësore dhe nëntokësore, kanalizimet KUB dhe KUZ, rrjetin e e ujësjellësit, trotuare, ndriçim LED, asfalt, sinjalistike vertikale dhe horizontale, në një gjatësi mbi 600 metër linear


Me përfundimin e rikonstruksionit të plotë të rrugës, edhe kjo zonë do të ti bashkohet zonës urbane me shërbime dhe instrastrukturë që ndikon direkt në përmirësimin e cilësisë së jetës, në një zonë me densitet mjaft të lartë banorës