Këshilli Bashkiak Shkodër ka aplikuar në Konkursin e Praktikave të Mira në edicionin e saj të 4 me anë të praktikës Buxheti 2020 dhe PBA Me anë të votimit tuaj do të kemi mundësi të fitojmë këtë garë midis praktikave të mira në nivel vendi