“Albanian Sounds” në “Shkodra Jazz Festival”

“Skanderbeg Chamber Orchestra” nën drejtimin e maestro Paçalin Pavaci, rezervoi një mbrëmje elitare muzikore në oborrin e Banesës “Oso Kuka”

Të rinjtë e “Rrok Academy” dega klasike të ardhur nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Italia u bënë bashkë për të dhënë mesazhe shprese përmes muzikës së tyre

Aktivitetet organizohen nga Shoqata Kulturore “Rrok Jakaj” financuar nga Bashkia Shkodër në kuadër të programit Reload. Me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës