“Policia në shërbim të komunitetit për trajtimin dhe parandalimin e rasteve të dhunës në bashkinë Lezhë”

Në kushtet e situatës emergjente të pandemisë COVID -19 pothuajse të gjitha aktivitetet e organizatave të Shoqërisë civile janë përkthyer në punë online përmes platformave të ndryshme.

Takimi përmbyllës i projektit të policmit në komunitet u zhvillua online me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga Drejtoria e Policisë Lezhë, Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë, Zyra Arsimore Vendore, psikologe dhe nxënës nga shkollat e përfshira në projekt.

Takimi pati si qëllim artikulimin ne nivel vendor të përshtypjeve dhe rekomandimeve nga pjesëmarrësit të nxjerra nga aktivitetet e zbatuara ne kuadër të projektit si dhe ndarjen e rezultateve të arritura në drejtim të ndërgjegjësimit të komunitetit mbi filozofine e policimit në komunitet lidhur me dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore.
Aktivitetet e zbatuara përgjatë projektit kanë përfshirë disa komponente si edukimin në shkolla, edukimin në komunitet dhe ngritjen e kapacitetve të specilistëve të zonës ne policinë e shtetit duke arritur që të shpërndahet informacion i detajuar lidhur me konceptin e policimit në komunitet, forcimin e besimit të ndërsjelltë mes komunitetit dhe forcave të policisë së shtetit, mënyrat e plotësimit të Urdhërave Paraprak të Mbrojtjes si dhe mënyra e hartimit të vlerësimit të rriskut sipas ndryshimeve ligjore, etj.

Bashkëpunimi me strukturat e shërbimeve sociale vazhdon të mbetet sporadik, kjo e kushtëzuar edhe nga mungesa e strukturave efektive të shërbimeve sociale në Bashki/NJA dhe në kushtet që këto shërbime nuk operojnë ende në 24/7 dhe pas orarit zyrtar ato nuk janë të disponueshme. Ndërkohë që shumica e rasteve të dhunës në familje raportohen gjatë mbrëmjes dhe natës dhe kjo e bën të vështirë një process vlerësimi risku sipas parashikimeve ligjore(punonjësi i policisë së bashku me koordinatorin e dhunes apo një punonjës social ne Bashki)

2 Comments

  1. Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a online game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these sl websites and blogs

Leave a Reply

Your email address will not be published.