Aktiviteti Spitalor per vitin 2019 per Sherbimin e Urgjences te Spitalit Rajonal Shkoder.Per 2019 ne kete sherbim jane realizuar 92771 sherbime.

Me konretisht jane kryer 8737 vizita, jane realizuar 34214 mjekime dhe nderhyrje . Ndersa sa i takon terapive ditore 37935 jane asistuar raste si dhe 11885 sherbime te urgjences paraspitalore.